FAR Akademi är ett företag som utbildar inom ekonomi och har varit till nytta för många företagare och anställda sedan starten. Varje år utbildar sig mer än 11 000 personer på någon av de 100 utbildningar som FAR Akademi anordnar. Utbildningarna gäller redovisning, controlling & ekonomistyrning, skatt & momshantering, revision och juridik. På FAR Akademi finns det både grundkurser och mer avancerade kurser. De innefattar bl.a. övergripande kurser som ”Bokslutsredovisning I, II och III” samt mer specialiserade kurser som ”Stiftelsedagen – redovisning, civilrätt, skatt”, där utbildningen riktas mot stiftelser och där regler och lagar för just stiftelser behandlas.

På FAR Akademi finns det också kurser online i form av digitala utbildningar, med lärarledda expertföreläsningar som du kan följa i realtid via webben, e-kurser med innehåll presenterat med ljud, text, video och grafik på ett pedagogiskt vis, samt kurser online med handledare under namnet xpectum, men som också går under FAR Akademi. Kurserna kan läsas från vilken plats som helst på jordfar akademien där det finns internetuppkoppling, och du kan göra det från din dator eller läsplatta. Kurserna kräver inga förkunskapskrav, men det underlättar om man har praktisk erfarenhet. För att certifieras gör man ett test som är förlagt till Stockholm. Själva utbildningen genomförs dock online och du kan göra den precis under vilken tid på dygnet som du vill.

Exempel på kurser i FAR Akademi

  • Bokslutsredovisning I – Avstämningar och månadsbokslut. Kursen gör dig redo att delta i avstämningsarbetet och månadsbokslutsarbetet, och ska lägga grunden inför att du själv ska kunna stämma av förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och kunna dokumentera dina avstämningar och analyser löpande under årets gång.
  • Bokföring I. I kursen lär du dig grundläggande principer kring bokföring. Ekonomiska grundbegrepp behandlas och i kursen ges kunskap nog för att sköta ett mindre företags bokföring för enklare affärshändelser och inköps- och försäljningsfakturor. FAR Akademi anordnar sedan flera kurser i bokföring för mer avancerade affärshändelser för den intresserade.