Ett bokförlag idag kan ha många funktioner. Det kan vara ansvarigt för distribution, marknadsföring och ofta även för layout, korrekturläsning och översättning. Mycket av arbetet för ett förlag handlar om att välja ut manus bland de som skickas in till förlaget av olika författare. Ett bokförlag kan vara anslutet till en viss organisation eller institution som till exempel ett universitet eller en kyrka och kan ge ut antingen skönlitteratur eller facklitteratur, eller både och.

För den oetablerade författaren är det ofta en stor ynnest att bli utgiven av ett bokförlag, men oftabokförlagst brukar ett inskickat manus resultera i ett avslag. Förlaget står normalt för kostnaden av tryckning. Beroende på bokens efterfrågan och det avtal som görs mellan författaren och förlaget fördelas vinsten vid försäljningen av boken, så kallad royalty, mellan just bokförlaget och författaren. I många fall får också författaren ett förskott. Ibland får författaren förskottet redan innan boken har påbörjats. För detta krävs det att man är en etablerad författare.

Några stora bokförlag i Sverige:

  • Albert Bonniers Förlag: Har funnits sedan 1837 och ger ut allt från svensk poesi, romaner till utländska författare, biografier och memoarer, alltså med fokus på skönlitteratur.
  • Natur & Kultur: Har funnits sedan 1923 och ger ut böcker inom utbildning, facklitteratur och skönlitteratur.
  • Norstedts: Det äldsta svenska bokförlaget med start 1823, som ger ut skönlitteratur och illustrerade fackböcker med mera.
  • Rabén & Sjögren: Ett förlag med fokus på barn- och ungdomslitteratur med böcker, ljudböcker, musik och spel för alla åldrar.

Ditt eget bokförlag

För att trycka en bok idag behövs egentligen varken ett förlag eller en större upplaga, och det kan kosta 3000 kr för 20 exemplar, eller ännu mindre, men fortfarande är möjligheten att nå ut med sin bok många gånger lättare med ett etablerat förlag. Att trycka och marknadsföra själv kallas self-publishing och ibland refereras det till att ge ut genom ett eget förlag.